Personas datu aizsardzība

Novērtējums par atbilstību VDAR prasībām

Pieteikuma forma

Ja uz kādu jautājumu Jūs neesat spējīgs atbildēt, jo neizprotat jautājuma saturu, lūdzu, sazinieties ar kādu no mūsu speciālistiem čata lodziņā (atrodams lapas apakšā, labajā pusē) vai arī rakstiet uz e-pastu info@legally.lv un kāds no mūsu komandas ar Jums drīzumā sazināsies, lai Jums palīdzētu!

SVARĪGI! Aizpildiet tikai tos lodziņus, kuri attiecas uz Jums. Ja kāds no jautājumiem neattiecas uz Jūsu situāciju, atstājiet to tukšu vai ierakstiet N/a.

Iegūtie dati tiek izmantoti Jūsu uzņēmuma situācijas izvērtēšanai un sagatavotības pakāpes apzināšanai personas datu aizsardzības jomā. Ja esat izvēlējušies pakalpojumu “sagatavot dokumentu”, Jūsu uzņēmuma rīcībā esošie dati tiek izmantoti Jūsu pieprasītās dokumentācijas sagatavei. Iegūtie dati tiek izmantoti iepriekšminētajiem nolūkiem un netiek pakļauti apstrādei citiem, nesaistītiem mērķiem.

 • Jānorāda tās personas vārds, uzvārds un amats, kura atbildīga par personas datu apstrādi uzņēmumā, kā arī pieņem un apstrādā datu subjektu pieprasījumus.

Uzņēmuma nosaukums

Reģistrācijas nr.

Vārds

Uzvārds

Jūsu amats uzņēmumā

Cik darbinieku šobrīd strādā jūsu uzņēmumā mazāk par 250vairāk par 250

Kādus datus apstrādā Jūsu uzņēmums un kādiem mērķiem? (iespējams atķeksēt vairākus)

Vārds, uzvārds

Kādiem mērķiem dati tiek ievākti / uzglabāti?

Uz kāda tiesiskā pamata tiek veikta iepriekšminēto datu apstrāde Jūsu uzņēmumā

Leģitīmas intereses pamata
 • Piemēram, lai iesniegtu tiesā civilprasību, tiešās tirgvedības nolūkos, mājaslapas darbības nodrošināšanai, lai nodrošinātu labāku lietotāja pieredzi vai IT drošības pasākumu nodrošināšanai. Leģitīmas intereses īstenojamas tik tālu, cik tās nepārsniedz personas tiesības un brīvības, kā arī ir proporcionālas
Datu subjekta piekrišana Pamatojoties uz līgumsaistībām
 • Ja nepieciešams nodibināt, uzturēt vai izpildīt līgumsaistības
Apstrāde nepieciešama, lai pasargātu datu subjekta vitālās intereses
 • Datu apstrāde nepieciešama ārkārtas situācijās, piemēram, lai nodrošinātu pilnvērtīgu veselības aprūpi, kad persona nav pie samaņas un pati nav spējīga atbildēt, dabas katastrofās, u.c. ārkārtas situācijās
Datu apstrādi nosaka likums
 • Likumos ietvertie pārzinim noteiktie pienākumi

Nosauciet normatīvos aktus uz kādiem tiek balstīta datu apstrāde

Apstrāde nepieciešama, lai izpildītu uzdevumu sabiedrības interesēs
Personas kods

Kādiem mērķiem dati tiek ievākti / uzglabāti?

Uz kāda tiesiskā pamata tiek veikta iepriekšminēto datu apstrāde Jūsu uzņēmumā

Leģitīmas intereses pamata
 • Piemēram, lai iesniegtu tiesā civilprasību, tiešās tirgvedības nolūkos, mājaslapas darbības nodrošināšanai, lai nodrošinātu labāku lietotāja pieredzi vai IT drošības pasākumu nodrošināšanai. Leģitīmas intereses īstenojamas tik tālu, cik tās nepārsniedz personas tiesības un brīvības, kā arī ir proporcionālas
Datu subjekta piekrišana Pamatojoties uz līgumsaistībām
 • Ja nepieciešams nodibināt, uzturēt vai izpildīt līgumsaistības
Apstrāde nepieciešama, lai pasargātu datu subjekta vitālās intereses
 • Datu apstrāde nepieciešama ārkārtas situācijās, piemēram, lai nodrošinātu pilnvērtīgu veselības aprūpi, kad persona nav pie samaņas un pati nav spējīga atbildēt, dabas katastrofās, u.c. ārkārtas situācijās
Datu apstrādi nosaka likums
 • Likumos ietvertie pārzinim noteiktie pienākumi

Nosauciet normatīvos aktus uz kādiem tiek balstīta datu apstrāde

Apstrāde nepieciešama, lai izpildītu uzdevumu sabiedrības interesēs
Dzimšanas datums

Kādiem mērķiem dati tiek ievākti / uzglabāti?

Uz kāda tiesiskā pamata tiek veikta iepriekšminēto datu apstrāde Jūsu uzņēmumā

Leģitīmas intereses pamata
 • Piemēram, lai iesniegtu tiesā civilprasību, tiešās tirgvedības nolūkos, mājaslapas darbības nodrošināšanai, lai nodrošinātu labāku lietotāja pieredzi vai IT drošības pasākumu nodrošināšanai. Leģitīmas intereses īstenojamas tik tālu, cik tās nepārsniedz personas tiesības un brīvības, kā arī ir proporcionālas
Datu subjekta piekrišana Pamatojoties uz līgumsaistībām
 • Ja nepieciešams nodibināt, uzturēt vai izpildīt līgumsaistības
Apstrāde nepieciešama, lai pasargātu datu subjekta vitālās intereses
 • Datu apstrāde nepieciešama ārkārtas situācijās, piemēram, lai nodrošinātu pilnvērtīgu veselības aprūpi, kad persona nav pie samaņas un pati nav spējīga atbildēt, dabas katastrofās, u.c. ārkārtas situācijās
Datu apstrādi nosaka likums
 • Likumos ietvertie pārzinim noteiktie pienākumi

Nosauciet normatīvos aktus uz kādiem tiek balstīta datu apstrāde

Apstrāde nepieciešama, lai izpildītu uzdevumu sabiedrības interesēs
Kontaktinformācija (adrese, telefona numurs, e-pasta adrese, u.c.)

Kādiem mērķiem dati tiek ievākti / uzglabāti?

Uz kāda tiesiskā pamata tiek veikta iepriekšminēto datu apstrāde Jūsu uzņēmumā

Leģitīmas intereses pamata
 • Piemēram, lai iesniegtu tiesā civilprasību, tiešās tirgvedības nolūkos, mājaslapas darbības nodrošināšanai, lai nodrošinātu labāku lietotāja pieredzi vai IT drošības pasākumu nodrošināšanai. Leģitīmas intereses īstenojamas tik tālu, cik tās nepārsniedz personas tiesības un brīvības, kā arī ir proporcionālas
Datu subjekta piekrišana Pamatojoties uz līgumsaistībām
 • Ja nepieciešams nodibināt, uzturēt vai izpildīt līgumsaistības
Apstrāde nepieciešama, lai pasargātu datu subjekta vitālās intereses
 • Datu apstrāde nepieciešama ārkārtas situācijās, piemēram, lai nodrošinātu pilnvērtīgu veselības aprūpi, kad persona nav pie samaņas un pati nav spējīga atbildēt, dabas katastrofās, u.c. ārkārtas situācijās
Datu apstrādi nosaka likums
 • Likumos ietvertie pārzinim noteiktie pienākumi

Nosauciet normatīvos aktus uz kādiem tiek balstīta datu apstrāde

Apstrāde nepieciešama, lai izpildītu uzdevumu sabiedrības interesēs
Ieņemamais amats un darba devēja vārds

Kādiem mērķiem dati tiek ievākti / uzglabāti?

Uz kāda tiesiskā pamata tiek veikta iepriekšminēto datu apstrāde Jūsu uzņēmumā

Leģitīmas intereses pamata
 • Piemēram, lai iesniegtu tiesā civilprasību, tiešās tirgvedības nolūkos, mājaslapas darbības nodrošināšanai, lai nodrošinātu labāku lietotāja pieredzi vai IT drošības pasākumu nodrošināšanai. Leģitīmas intereses īstenojamas tik tālu, cik tās nepārsniedz personas tiesības un brīvības, kā arī ir proporcionālas
Datu subjekta piekrišana Pamatojoties uz līgumsaistībām
 • Ja nepieciešams nodibināt, uzturēt vai izpildīt līgumsaistības
Apstrāde nepieciešama, lai pasargātu datu subjekta vitālās intereses
 • Datu apstrāde nepieciešama ārkārtas situācijās, piemēram, lai nodrošinātu pilnvērtīgu veselības aprūpi, kad persona nav pie samaņas un pati nav spējīga atbildēt, dabas katastrofās, u.c. ārkārtas situācijās
Datu apstrādi nosaka likums
 • Likumos ietvertie pārzinim noteiktie pienākumi

Nosauciet normatīvos aktus uz kādiem tiek balstīta datu apstrāde

Apstrāde nepieciešama, lai izpildītu uzdevumu sabiedrības interesēs
Jebkāda komunikācija (vēstules, darba pieteikumi, e-pasta komunikācija, jaunumu paziņojumi abonentiem, u.c.), gan papīra formātā, gan elektroniski

Kādiem mērķiem dati tiek ievākti / uzglabāti?

Uz kāda tiesiskā pamata tiek veikta iepriekšminēto datu apstrāde Jūsu uzņēmumā

Leģitīmas intereses pamata
 • Piemēram, lai iesniegtu tiesā civilprasību, tiešās tirgvedības nolūkos, mājaslapas darbības nodrošināšanai, lai nodrošinātu labāku lietotāja pieredzi vai IT drošības pasākumu nodrošināšanai. Leģitīmas intereses īstenojamas tik tālu, cik tās nepārsniedz personas tiesības un brīvības, kā arī ir proporcionālas
Datu subjekta piekrišana Pamatojoties uz līgumsaistībām
 • Ja nepieciešams nodibināt, uzturēt vai izpildīt līgumsaistības
Apstrāde nepieciešama, lai pasargātu datu subjekta vitālās intereses
 • Datu apstrāde nepieciešama ārkārtas situācijās, piemēram, lai nodrošinātu pilnvērtīgu veselības aprūpi, kad persona nav pie samaņas un pati nav spējīga atbildēt, dabas katastrofās, u.c. ārkārtas situācijās
Datu apstrādi nosaka likums
 • Likumos ietvertie pārzinim noteiktie pienākumi

Nosauciet normatīvos aktus uz kādiem tiek balstīta datu apstrāde

Apstrāde nepieciešama, lai izpildītu uzdevumu sabiedrības interesēs
Atrašanās vieta

Kādiem mērķiem dati tiek ievākti / uzglabāti?

Uz kāda tiesiskā pamata tiek veikta iepriekšminēto datu apstrāde Jūsu uzņēmumā

Leģitīmas intereses pamata
 • Piemēram, lai iesniegtu tiesā civilprasību, tiešās tirgvedības nolūkos, mājaslapas darbības nodrošināšanai, lai nodrošinātu labāku lietotāja pieredzi vai IT drošības pasākumu nodrošināšanai. Leģitīmas intereses īstenojamas tik tālu, cik tās nepārsniedz personas tiesības un brīvības, kā arī ir proporcionālas
Datu subjekta piekrišana Pamatojoties uz līgumsaistībām
 • Ja nepieciešams nodibināt, uzturēt vai izpildīt līgumsaistības
Apstrāde nepieciešama, lai pasargātu datu subjekta vitālās intereses
 • Datu apstrāde nepieciešama ārkārtas situācijās, piemēram, lai nodrošinātu pilnvērtīgu veselības aprūpi, kad persona nav pie samaņas un pati nav spējīga atbildēt, dabas katastrofās, u.c. ārkārtas situācijās
Datu apstrādi nosaka likums
 • Likumos ietvertie pārzinim noteiktie pienākumi

Nosauciet normatīvos aktus uz kādiem tiek balstīta datu apstrāde

Apstrāde nepieciešama, lai izpildītu uzdevumu sabiedrības interesēs
Fotogrāfijas

Kādiem mērķiem dati tiek ievākti / uzglabāti?

Uz kāda tiesiskā pamata tiek veikta iepriekšminēto datu apstrāde Jūsu uzņēmumā

Leģitīmas intereses pamata
 • Piemēram, lai iesniegtu tiesā civilprasību, tiešās tirgvedības nolūkos, mājaslapas darbības nodrošināšanai, lai nodrošinātu labāku lietotāja pieredzi vai IT drošības pasākumu nodrošināšanai. Leģitīmas intereses īstenojamas tik tālu, cik tās nepārsniedz personas tiesības un brīvības, kā arī ir proporcionālas
Datu subjekta piekrišana Pamatojoties uz līgumsaistībām
 • Ja nepieciešams nodibināt, uzturēt vai izpildīt līgumsaistības
Apstrāde nepieciešama, lai pasargātu datu subjekta vitālās intereses
 • Datu apstrāde nepieciešama ārkārtas situācijās, piemēram, lai nodrošinātu pilnvērtīgu veselības aprūpi, kad persona nav pie samaņas un pati nav spējīga atbildēt, dabas katastrofās, u.c. ārkārtas situācijās
Datu apstrādi nosaka likums
 • Likumos ietvertie pārzinim noteiktie pienākumi

Nosauciet normatīvos aktus uz kādiem tiek balstīta datu apstrāde

Apstrāde nepieciešama, lai izpildītu uzdevumu sabiedrības interesēs
Apraksti, kas veidoti balstoties uz fizisko un psiholoģisko raksturojumu

Kādiem mērķiem dati tiek ievākti / uzglabāti?

Uz kāda tiesiskā pamata tiek veikta iepriekšminēto datu apstrāde Jūsu uzņēmumā

Leģitīmas intereses pamata
 • Piemēram, lai iesniegtu tiesā civilprasību, tiešās tirgvedības nolūkos, mājaslapas darbības nodrošināšanai, lai nodrošinātu labāku lietotāja pieredzi vai IT drošības pasākumu nodrošināšanai. Leģitīmas intereses īstenojamas tik tālu, cik tās nepārsniedz personas tiesības un brīvības, kā arī ir proporcionālas
Datu subjekta piekrišana Pamatojoties uz līgumsaistībām
 • Ja nepieciešams nodibināt, uzturēt vai izpildīt līgumsaistības
Apstrāde nepieciešama, lai pasargātu datu subjekta vitālās intereses
 • Datu apstrāde nepieciešama ārkārtas situācijās, piemēram, lai nodrošinātu pilnvērtīgu veselības aprūpi, kad persona nav pie samaņas un pati nav spējīga atbildēt, dabas katastrofās, u.c. ārkārtas situācijās
Datu apstrādi nosaka likums
 • Likumos ietvertie pārzinim noteiktie pienākumi

Nosauciet normatīvos aktus uz kādiem tiek balstīta datu apstrāde

Apstrāde nepieciešama, lai izpildītu uzdevumu sabiedrības interesēs
Biometriskie dati

Kādiem mērķiem dati tiek ievākti / uzglabāti?

Uz kāda tiesiskā pamata tiek veikta iepriekšminēto datu apstrāde Jūsu uzņēmumā

Leģitīmas intereses pamata
 • Piemēram, lai iesniegtu tiesā civilprasību, tiešās tirgvedības nolūkos, mājaslapas darbības nodrošināšanai, lai nodrošinātu labāku lietotāja pieredzi vai IT drošības pasākumu nodrošināšanai. Leģitīmas intereses īstenojamas tik tālu, cik tās nepārsniedz personas tiesības un brīvības, kā arī ir proporcionālas
Datu subjekta piekrišana Pamatojoties uz līgumsaistībām
 • Ja nepieciešams nodibināt, uzturēt vai izpildīt līgumsaistības
Apstrāde nepieciešama, lai pasargātu datu subjekta vitālās intereses
 • Datu apstrāde nepieciešama ārkārtas situācijās, piemēram, lai nodrošinātu pilnvērtīgu veselības aprūpi, kad persona nav pie samaņas un pati nav spējīga atbildēt, dabas katastrofās, u.c. ārkārtas situācijās
Datu apstrādi nosaka likums
 • Likumos ietvertie pārzinim noteiktie pienākumi

Nosauciet normatīvos aktus uz kādiem tiek balstīta datu apstrāde

Apstrāde nepieciešama, lai izpildītu uzdevumu sabiedrības interesēs
Sīkdatnes, IP adrese

Kādiem mērķiem dati tiek ievākti / uzglabāti?

Uz kāda tiesiskā pamata tiek veikta iepriekšminēto datu apstrāde Jūsu uzņēmumā

Leģitīmas intereses pamata
 • Piemēram, lai iesniegtu tiesā civilprasību, tiešās tirgvedības nolūkos, mājaslapas darbības nodrošināšanai, lai nodrošinātu labāku lietotāja pieredzi vai IT drošības pasākumu nodrošināšanai. Leģitīmas intereses īstenojamas tik tālu, cik tās nepārsniedz personas tiesības un brīvības, kā arī ir proporcionālas
Datu subjekta piekrišana Pamatojoties uz līgumsaistībām
 • Ja nepieciešams nodibināt, uzturēt vai izpildīt līgumsaistības
Apstrāde nepieciešama, lai pasargātu datu subjekta vitālās intereses
 • Datu apstrāde nepieciešama ārkārtas situācijās, piemēram, lai nodrošinātu pilnvērtīgu veselības aprūpi, kad persona nav pie samaņas un pati nav spējīga atbildēt, dabas katastrofās, u.c. ārkārtas situācijās
Datu apstrādi nosaka likums
 • Likumos ietvertie pārzinim noteiktie pienākumi

Nosauciet normatīvos aktus uz kādiem tiek balstīta datu apstrāde

Apstrāde nepieciešama, lai izpildītu uzdevumu sabiedrības interesēs
Fizisko personu atsauksmes

Kādiem mērķiem dati tiek ievākti / uzglabāti?

Uz kāda tiesiskā pamata tiek veikta iepriekšminēto datu apstrāde Jūsu uzņēmumā

Leģitīmas intereses pamata
 • Piemēram, lai iesniegtu tiesā civilprasību, tiešās tirgvedības nolūkos, mājaslapas darbības nodrošināšanai, lai nodrošinātu labāku lietotāja pieredzi vai IT drošības pasākumu nodrošināšanai. Leģitīmas intereses īstenojamas tik tālu, cik tās nepārsniedz personas tiesības un brīvības, kā arī ir proporcionālas
Datu subjekta piekrišana Pamatojoties uz līgumsaistībām
 • Ja nepieciešams nodibināt, uzturēt vai izpildīt līgumsaistības
Apstrāde nepieciešama, lai pasargātu datu subjekta vitālās intereses
 • Datu apstrāde nepieciešama ārkārtas situācijās, piemēram, lai nodrošinātu pilnvērtīgu veselības aprūpi, kad persona nav pie samaņas un pati nav spējīga atbildēt, dabas katastrofās, u.c. ārkārtas situācijās
Datu apstrādi nosaka likums
 • Likumos ietvertie pārzinim noteiktie pienākumi

Nosauciet normatīvos aktus uz kādiem tiek balstīta datu apstrāde

Apstrāde nepieciešama, lai izpildītu uzdevumu sabiedrības interesēs
Informācija par ģimenes stāvokli

Kādiem mērķiem dati tiek ievākti / uzglabāti?

Uz kāda tiesiskā pamata tiek veikta iepriekšminēto datu apstrāde Jūsu uzņēmumā

Leģitīmas intereses pamata
 • Piemēram, lai iesniegtu tiesā civilprasību, tiešās tirgvedības nolūkos, mājaslapas darbības nodrošināšanai, lai nodrošinātu labāku lietotāja pieredzi vai IT drošības pasākumu nodrošināšanai. Leģitīmas intereses īstenojamas tik tālu, cik tās nepārsniedz personas tiesības un brīvības, kā arī ir proporcionālas
Datu subjekta piekrišana Pamatojoties uz līgumsaistībām
 • Ja nepieciešams nodibināt, uzturēt vai izpildīt līgumsaistības
Apstrāde nepieciešama, lai pasargātu datu subjekta vitālās intereses
 • Datu apstrāde nepieciešama ārkārtas situācijās, piemēram, lai nodrošinātu pilnvērtīgu veselības aprūpi, kad persona nav pie samaņas un pati nav spējīga atbildēt, dabas katastrofās, u.c. ārkārtas situācijās
Datu apstrādi nosaka likums
 • Likumos ietvertie pārzinim noteiktie pienākumi

Nosauciet normatīvos aktus uz kādiem tiek balstīta datu apstrāde

Apstrāde nepieciešama, lai izpildītu uzdevumu sabiedrības interesēs
Informācija par personas seksuālo orientāciju, reliģisko piederību, etnisko piederību, politiskajiem uzskatiem, dalību arodbiedrībās, veselības stāvokli, ģenētiskie dati

Kādiem mērķiem dati tiek ievākti / uzglabāti?

Uz kāda tiesiskā pamata tiek veikta iepriekšminēto datu apstrāde Jūsu uzņēmumā

Leģitīmas intereses pamata
 • Piemēram, lai iesniegtu tiesā civilprasību, tiešās tirgvedības nolūkos, mājaslapas darbības nodrošināšanai, lai nodrošinātu labāku lietotāja pieredzi vai IT drošības pasākumu nodrošināšanai. Leģitīmas intereses īstenojamas tik tālu, cik tās nepārsniedz personas tiesības un brīvības, kā arī ir proporcionālas
Datu subjekta piekrišana Pamatojoties uz līgumsaistībām
 • Ja nepieciešams nodibināt, uzturēt vai izpildīt līgumsaistības
Apstrāde nepieciešama, lai pasargātu datu subjekta vitālās intereses
 • Datu apstrāde nepieciešama ārkārtas situācijās, piemēram, lai nodrošinātu pilnvērtīgu veselības aprūpi, kad persona nav pie samaņas un pati nav spējīga atbildēt, dabas katastrofās, u.c. ārkārtas situācijās
Datu apstrādi nosaka likums
 • Likumos ietvertie pārzinim noteiktie pienākumi

Nosauciet normatīvos aktus uz kādiem tiek balstīta datu apstrāde

Apstrāde nepieciešama, lai izpildītu uzdevumu sabiedrības interesēs
Informācija saistībā ar personas interneta aktivitātēm (sīkdatnes, analītika)

Kādiem mērķiem dati tiek ievākti / uzglabāti?

Uz kāda tiesiskā pamata tiek veikta iepriekšminēto datu apstrāde Jūsu uzņēmumā

Leģitīmas intereses pamata
 • Piemēram, lai iesniegtu tiesā civilprasību, tiešās tirgvedības nolūkos, mājaslapas darbības nodrošināšanai, lai nodrošinātu labāku lietotāja pieredzi vai IT drošības pasākumu nodrošināšanai. Leģitīmas intereses īstenojamas tik tālu, cik tās nepārsniedz personas tiesības un brīvības, kā arī ir proporcionālas
Datu subjekta piekrišana Pamatojoties uz līgumsaistībām
 • Ja nepieciešams nodibināt, uzturēt vai izpildīt līgumsaistības
Apstrāde nepieciešama, lai pasargātu datu subjekta vitālās intereses
 • Datu apstrāde nepieciešama ārkārtas situācijās, piemēram, lai nodrošinātu pilnvērtīgu veselības aprūpi, kad persona nav pie samaņas un pati nav spējīga atbildēt, dabas katastrofās, u.c. ārkārtas situācijās
Datu apstrādi nosaka likums
 • Likumos ietvertie pārzinim noteiktie pienākumi

Nosauciet normatīvos aktus uz kādiem tiek balstīta datu apstrāde

Apstrāde nepieciešama, lai izpildītu uzdevumu sabiedrības interesēs
Citi dati

Norādiet datu kategoriju

Kādiem mērķiem dati tiek ievākti / uzglabāti?

Uz kāda tiesiskā pamata tiek veikta iepriekšminēto datu apstrāde Jūsu uzņēmumā

Leģitīmas intereses pamata
 • Piemēram, lai iesniegtu tiesā civilprasību, tiešās tirgvedības nolūkos, mājaslapas darbības nodrošināšanai, lai nodrošinātu labāku lietotāja pieredzi vai IT drošības pasākumu nodrošināšanai. Leģitīmas intereses īstenojamas tik tālu, cik tās nepārsniedz personas tiesības un brīvības, kā arī ir proporcionālas
Datu subjekta piekrišana Pamatojoties uz līgumsaistībām
 • Ja nepieciešams nodibināt, uzturēt vai izpildīt līgumsaistības
Apstrāde nepieciešama, lai pasargātu datu subjekta vitālās intereses
 • Datu apstrāde nepieciešama ārkārtas situācijās, piemēram, lai nodrošinātu pilnvērtīgu veselības aprūpi, kad persona nav pie samaņas un pati nav spējīga atbildēt, dabas katastrofās, u.c. ārkārtas situācijās
Datu apstrādi nosaka likums
 • Likumos ietvertie pārzinim noteiktie pienākumi

Ja atķeksējāt "Datu apstrādi nosaka likums", tad nosauciet normatīvos aktus uz kādiem tiek balstīta datu apstrāde

Apstrāde nepieciešama, lai izpildītu uzdevumu sabiedrības interesēs

Ja datu apstrāde tiek īstenota pamatojoties uz datu subjekta piekrišanu, vai piekrišana tiek sniegta nepārprotamā, konkrētā un precīzi formulētā veidā?

Kādi ir personas datu ieguves avoti? Pats datu subjektsPubliskie reģistriDatu bāzesTrešās personasCits

Kāds?

Kādā veidā tiek iegūti personas dati? Tiešs kontaktsAnketasTelefoniskiElektroniskiCits

Kāds?

Kādu datu subjektu kategoriju dati tiek apstrādāti? DarbiniekiKlientiTrešās personasJuridiskās personasIestādes

Vai Jūsu uzņēmumā tiek apstrādāti sensitīvi dati? Neesmu pārliecināts/-a

Ja tiek uzglabāti sensitīvi dati, vai tie tiek glabāti atsevišķi no pārējām datu kategorijām un marķēti ar atšķirīgas kategorijas zīmi?

Vai Jūsu uzņēmumā ir izveidots un tiek turēts datu apstrādes reģistrs?

Kurš Jūsu uzņēmumā ir atbildīgs par lēmuma pieņemšanu un mērķu noteikšanu personas datu apstrādei?

Kurš Jūsu uzņēmumā pārbauda datu precizitāti un atjauno tos pēc nepieciešamības, ja dati ir neprecīzi / novecojuši?

Cik bieži datu precizitāte tiek pārbaudīta?

Kuras personas Jūsu uzņēmumā ir autorizētas piekļūt datiem, un mainīt, pievienot, dzēst tos?

Kurš Jūsu uzņēmumā nosaka to, kurai personai tiks liegta vai dota pieeja uzņēmuma konfidenciālai informācijai?

Kā tiek glabāti personas dati Jūsu uzņēmumā? Datu bāzesDatorosPersonīgajās elektroniskajās ierīcēsDokumentu formā, kartotēkāsCits

Ja Jūsu uzņēmums glabā datus datu bāzēs vai kartotēkās, lūdzu izskaidrojiet glabāšanas nosacījumus un procedūras

Ja dati tiek glabāti datoros, vai serveri atrodas Jūsu uzņēmuma pārvaldībā, vai tos nodrošina cits pakalpojumu sniedzējs? Jā, izmantoju ārpakalpojumus

Ja uzglabāšanu nodrošina cits pakalpojumu sniedzējs, identificējiet pakalpojumu sniedzēju, un detalizēti aprakstiet kur un kā dati tiek glabāti.

Vai Jūsu uzņēmumā personas dati tiek arhivēti?

Kā norisinās arhivēšanas process?

Kurām personām Jūsu uzņēmumā ir tiesības veikt arhivēšanu?

Kādā formātā arhivētā informācija tiek glabāta?

Kur atrodas arhīvs - Jūsu uzņēmumā, vai pie trešajām personām?

Aprakstiet drošības pasākumus, kādi ikdienā tiek veikti Jūsu uzņēmumā? (dzīvā apsardze, videonovērošana, paroles, pieejas kodi, signalizācijas, atslēgas kartes, tehnoloģiskie drošības risinājumi, u.c.)

Kurām personām Jūsu uzņēmumā / ārpus uzņēmuma ir pieeja informācijai, kas tiek glabāta uzņēmumā?

Kura persona piešķir šādas tiesības?

Vai Jūsu uzņēmumam ir izstrādātas procedūras pēc kurām vadīties, ja ir noticis iekšējās drošības pārkāpums?

Ja tādas ir - aprakstiet, kā tās paredz rīkoties.

Kā Jūsu uzņēmumā tiek pārbaudīts, vai nav notikusi neautorizēta pieeja personas datiem?

Cik ilgi Jūsu uzņēmumā tiek uzglabāti personas dati, pirms tie tiek dzēsti / iznīcināti?

Ar kādiem līdzekļiem personas dati tiek dzēsti / iznīcināti?

Kurš deleģē un veic personas datu iznīcināšanu / dzēšanu?

Vai kāda no datu apstrādes darbībām Jūsu uzņēmumā tiek veikta ar citu pakalpojumu sniedzēju starpniecību?

Kura persona lemj par trešo personu piesaisti datu apstrādē?

Vai ar pakalpojumu sniedzējiem tiek slēgti rakstveida līgumi par datu apstrādi?

Vai pakalpojumu sniedzēji, kas nodrošina datu apstrādi Jūsu uzņēmumā, pakalpojuma nodrošināšanai slēdz līgumus ar apakšuzņēmējiem? Neesmu informēts/-a

Kurš Jūsu uzņēmumā apstrādā un uztur IT sistēmas?

Kam ir pieeja IT sistēmu piekļuves kodiem, parolēm, saturam?

Vai Jūsu uzņēmumā personas dati tiek nodoti citām uzņēmuma struktūrvienībām, vai trešajām personām ārpus uzņēmuma?

Uz kāda pamata dati tiek nodoti uzņēmuma struktūrvienībām vai trešajām personām? (uzņēmuma iekšējā kārtība, līgumsaistības, ārpuskārtas vienošanās, datu subjekta piekrišana, u.c.)

Kādā veidā dati tiek nodoti? (ar šifrētu e-pastu palīdzību, kurjera pakalpojumi, manuāli, u.c.)

Kurās valstīs atrodas personas (gan trešās personas, gan uzņēmuma struktūrvienības), kurām tiek nodoti dati?

Ja dati tiek nodoti ārpus Eiropas Savienības valstīm, vai tiek veikti pastiprināti datu aizsardzības drošības pasākumi?

Vai personas dati regulāri tiek nodoti trešajām personām? Lūdzu norādīt konkrētas situācijas.

Vai par datu regulāru nodošanu trešajām personām ir ticis noslēgts līgums par datu nodošanu?

Ja nav līgums par datu nodošanu, vai eksistē vispārpieņemtas procedūras vai nosacījumi par datu nodošanu?

Vai datu subjekti tiek informēti par iespējamu regulāru datu nodošanu trešajām personām?

Vai Jūs saņemat neparedzētus / ārpuskārtas pieprasījumus par personas datu informācijas sniegšanu trešajām personām? (par darbiniekiem, klientiem, citām personām)

Kā šādi pieprasījumi tiek apstrādāti un izpildīti?

Vai datu pieprasījumi no trešajām personām tiek pamatoti ar normatīvajos aktos noteikto? (pieprasījumi no valsts un pašvaldības iestādēm, tiesībsargājošām iestādēm, u.c.)

Vai datu subjekti ir informēti par iespējamu ārpuskārtas datu nodošanu trešajām personām?

Vai Jūsu uzņēmums nodrošina iespēju datu subjektam pieprasīt informāciju par saviem personas datiem?

Kā Jūsu uzņēmumā tiek apstrādāti un izpildīti informācijas pieprasījumi no datu subjekta?

Vai datu subjektiem ir iespējams veikt labojumus savos personas datos, vai pieprasīt to dzēšanu?

Vai Jūsu uzņēmumā tiek pielietota automatizēta lēmumu pieņemšana, tajā skaitā profilēšana, par datu subjektiem vai to sniegto informāciju?

Vai Jūsu uzņēmuma darbiniekiem tiek nodrošinātas apmācības par personas datu aizsardzību? (Ja tādas tiek nodrošinātas, lūdzu norādīt apmācību veidu, biežumu, personu / uzņēmumu, kas sniedz apmācības)

Vai tiek rīkotas apmācības zināšanu atjaunināšanai? (Ja tādas tiek nodrošinātas, lūdzu norādīt apmācību veidu, biežumu, personu / uzņēmumu, kas sniedz apmācības)

Vai darbinieki ir informēti par to, ka nelikumīga datu nodošana vai piekļuve tiem ir aizliegta?

Vai kāds no sekojošām personām ir apmeklējis ar VDAR saistītus informatīvus seminārus? (vairākus) Uzņēmuma valdeUzņēmuma vadībaIT un par drošību atbildīgās personasCiti uzņēmuma darbiniekiNav apmeklējis

Kontaktinformācija

*Jūsu E-pasta adrese nepieciešama, lai mēs spētu Jums nosūtīt rēķinu par pakalpojumu sniegšanu un sagatavoto dokumentāciju šifrētā formātā. Telefona numurs nav obligāti norādāma informācija. Telefona numuru norādiet tikai tad, ja vēlaties, lai saziņa neskaidru jautājumu gadījumā ar Jums norisinātos ar telefona starpniecību. Iegūtā informācija netiek izmantota citiem nolūkiem ārpus iepriekš minētā, kā arī netiks izmantota mārketinga nolūkiem (Izņemot gadījumu, ja zemāk izvēlēsieties iespēju tikt informēts par Legally jaunumiem).

E-pasts

Telefona numurs

Vēlos tikt informēts par Legally jaunumiem uz manis norādīto e-pastu

Esmu iepazinies/-usies ar Platformas lietošanas noteikumiem

Esmu iepazinies/-usies