Personas datu aizsardzība

Datu subjekta tiesību īstenošanas veidlapa

Pieteikuma forma

Ja uz kādu jautājumu Jūs neesat spējīgs atbildēt, jo neizprotat jautājuma saturu, lūdzu, sazinieties ar kādu no mūsu speciālistiem čata lodziņā (kas atrodas lapas apakšā labajā pusē) vai arī rakstiet uz e-pastu info@legally.lv un kāds no mūsu komandas ar Jums drīzumā sazināsies, lai Jums palīdzētu!

Datu subjekta tiesību īstenošanas veidlapa nepieciešama, lai nodrošinātu iespēju datu subjektam (piemēram, klientam, darbiniekam, citai fiziskai personai) īstenot savas tiesības atbilstoši VDAR 15.-18. pantam. Šāda tiesību īstenošanas veidlapas izveide ir obligāts priekšnosacījums ceļā uz atbilstību VDAR prasībām. Saskaņā ar VDAR, datu subjekts ir tiesīgs pieprasīt personas datu labošanu, dzēšanu, pieprasīt datu apstrādes pārtraukšanu, kā arī ziņu par visiem datu apstrādātāja (uzņēmuma) rīcībā esošajiem personas datiem, kas attiecas uz fizisko personu. Datu pārzinim, tam izvēlētā formātā, nodrošinot drošu datu nodošanu, 30 dienu laikā jāsagatavo pieprasītā informācija vai ziņa par to, kāpēc pieprasījums nav pamatots un šāda informācija nav sniedzama.

Uzņēmuma nosaukums

Reģistrācijas nr.

Vārds

Uzvārds

Jūsu amats uzņēmumā

Kādā formātā Jūs spējat nodrošināt informāciju datu subjektam par Jūsu rīcībā esošajiem datu subjekta personas datiem?

  • Jāizvēlas ērtākais veids / veidi, kādos spējat piedāvāt drošu informācijas nodošanu klientam. Tas var notikt elektroniski, klātienē, pa pastu, u.c.

Norādiet formātu, kādā Jūs vēlaties pieņemt datu subjekta pieprasījuma veidlapas

  • Ja jūs vēlaties, lai datu subjekts iesūta iesniegumu elektroniski, norādiet saziņas e-pasta adresi, ja vēlaties lai datu subjekts iesniegumu iesniedz klātienē, Jūsu birojā - norādiet faktisko biroja adresi. Ņemiet vērā, ka iespējams norādīt vairākus formātus, no kuriem datu subjekts var izvēlēties sev piemērotāko.

Kontaktinformācija

*Jūsu E-pasta adrese nepieciešama, lai mēs spētu Jums nosūtīt rēķinu par pakalpojumu sniegšanu un sagatavoto dokumentāciju šifrētā formātā. Telefona numurs nav obligāti norādāma informācija. Telefona numuru norādiet tikai tad, ja vēlaties, lai saziņa neskaidru jautājumu gadījumā ar Jums norisinātos ar telefona starpniecību. Iegūtā informācija netiek izmantota citiem nolūkiem ārpus iepriekš minētā, kā arī netiks izmantota mārketinga nolūkiem (Izņemot gadījumu, ja zemāk izvēlēsieties iespēju tikt informēts par Legally jaunumiem).

E-pasts

Telefona numurs

Vēlos tikt informēts par Legally jaunumiem uz manis norādīto e-pastu

Esmu iepazinies/-usies ar Platformas lietošanas noteikumiem

Esmu iepazinies/-usies