Personas datu aizsardzība

Vai Jūsu uzņēmums apstrādā personas datus?

Zem termina “datu apstrāde” ir iespējams pakļaut vairākas darbības saistītas ar datiem, kā, piemēram datu vākšana, glabāšana, dalīšanās ar personas datiem, pārnešana, rediģēšana, dzēšana, u.c. darbības, kuras ir iespējams veikt ar personas datiem. Lai noskaidrotu, vai Jūsu izņēmums vai organizācija apstrādā personas datus, aicinām Jūs iepazīties ar sekojošo anketu un atzīmēt jautājumus, kuri izpildās Jūsu gadījumā. Ja uz vismaz vienu no jautājumiem variet atbildēt ar apstiprinošu atbildi, Jūsu uzņēmums apstrādā personas datus un uz Jums attiecas VDAR prasības.

  • Vai Jūsu uzņēmums glabā personas datus? (dati par darbiniekiem, klientiem, pasākumu dalībniekiem, studentiem, abonentiem, u.c.)?
  • Vai Jūsu uzņēmums glabā privātpersonu e-pastus serveros, datoros vai jebkādās citās ierīcēs?
  • Vai Jūsu uzņēmumā ir esošs saraksts ar privātpersonu e-pastiem uz kuriem tiek sūtīti jaunumi, ar mārketingu saistīti paziņojumi, ielūgumi, vai cita informācija?
  • Vai Jūs organizējat pasākumus, kuros dalībniekiem tiek pieprasīts aizpildīt pieteikuma formas, gan rakstiski, gan elektroniski?
  • Vai Jūs nododat ievākto informāciju trešajām personām, ieskaitot pārstāvniecībām Jūsu pašu uzņēmumā? (mātes – meitas uzņēmumi, u.c.)
  • Vai Jūsu uzņēmums izmanto citu uzņēmumu piedāvātos ārpakalpojumus (piemēram, grāmatvedības pakalpojumus, mārketinga kompānijas, IT kompānijas, u.c.), kas iekļauj sevī personas datu kopīgošanu?
  • Vai Jūs savā uzņēmumā veicat darbības, kas ir saistītas ar audio/video ierakstu veikšanu (ieskaitot video novērošanu darba vietā) ?