Līgumi

Transportlīdzekļa pirkuma līgums

Pieteikuma forma

Ar transportlīdzekļa pirkuma (pārdevuma) līgumu viena persona (pārdevējs) savu transportlīdzekli (piemēram, vieglo automašīnu, smago automašīnu, motociklu, piekabi) pārdod citai personai (pircējam) un pēc transportlīdzekļa pirkuma līguma noslēgšanas un izpildes īpašuma tiesības uz attiecīgo transportlīdzekli var tikt pārreģistrētas no pārdevēja uz pircēju Ceļu Satiksmes Drošības Direkcijā.

SVARĪGI! Iegūtie personas dati tiek izmantoti Jūsu pieprasītā pakalpojuma nodrošināšanai - dokumentu sagatavošanai. Dati tiek izmantoti vienam vienīgam mērķim un netiek pakļauti apstrādei citiem, nesaistītiem mērķiem.

Informācija par transportlīdzekli

Vieglā automašīna

Marka

Modelis

Krāsa

Pēdējās reģistrācijas valsts

Valsts reģistrācijas numura zīme

Izgatavošanas gads

VIN numurs (šasijas numurs)

Smagā automašīna

Marka

Modelis

Krāsa

Pēdējās reģistrācijas valsts

Valsts reģistrācijas numura zīme

Izgatavošanas gads

VIN numurs (šasijas numurs)

Kravu vilcējs

Marka

Modelis

Krāsa

Pēdējās reģistrācijas valsts

Valsts reģistrācijas numura zīme

Izgatavošanas gads

VIN numurs (šasijas numurs)

Motocikls

Marka

Modelis

Krāsa

Pēdējās reģistrācijas valsts

Valsts reģistrācijas numura zīme

Izgatavošanas gads

VIN numurs (šasijas numurs)

Piekabe

Marka

Modelis

Krāsa

Pēdējās reģistrācijas valsts

Valsts reģistrācijas numura zīme

Izgatavošanas gads

VIN numurs (šasijas numurs)

Informācija par pārdevēju

Pārdevējs ir

Fiziska personaJuridiska persona

Vārds

Uzvārds

Personas kods

Deklarētā vai faktiskā dzīvesvietas adrese

Informācija par pilnvaroto personu, ja Pārdevēju pārstāv cita persona uz pilnvaras pamata

Vārds

Uzvārds

Personas kods

Pilnvaras izdošanas datums

Notārs, kas izdevis pilnvaru

Nosaukums

Reģistrācijas Nr.

Juridiskā adrese

Pārstāvošās personas Vārds

Pārstāvošās personas Uzvārds

Pārstāvības pamats

  • Piemēram: pilnvara, statūti

Informācija par pircēju

Pircējs ir

Fiziska personaJuridiska persona

Vārds

Uzvārds

Personas kods

Deklarētā vai faktiskā dzīvesvietas adrese

Nosaukums

Reģistrācijas Nr.

Juridiskā adrese

Banka

Bankas konts

Pārstāvošās personas Vārds

Pārstāvošās personas Uzvārds

Pārstāvības pamats

  • Piemēram: pilnvara, statūti

Transportlīdzekļa pirkuma summa

Pirkuma summa tiks apmaksāta Skaidrā naudāAr bankas pārskaitījumu uz Pārdevēja bankas kontu

Banka

Konta Nr.

Cik dienu laikā pēc līguma parakstīšanas vēlaties, lai Pircējs veic pirkuma summas samaksu uz Pārdevēja bankas kontu? Līguma parakstīšanas dienā3 darba dienu laikā5 darba dienu laikāCits

Cits

Vai vēlaties, lai ar transportlīdzekļa pārrakstīšanu saistītos izdevumus segtu Pircējs vai Pārdevējs? PircējsPārdevējs

  • Parasti transportlīdzekļa iegādes darījumos ar pārreģistrāciju saistītos izdevumus uzņemas segt Pircējs

Vai starp Pārdevēju un Pircēju ir kādas papildus norunas par transportlīdzekļa iegādi

  • Piemēram, transportlīdzekli paredzēts piegādāt līdz Pircēja noteiktai vietai vai kopā ar transportlīdzekli tiek pārdots papildus aprīkojums – ziemas, vasaras riepu komplekti, jumta bagāžnieks u.c.

Norādīt, vai transportlīdzeklim ir kādi apgrūtinājumi, piemēram, tas ir ieķīlāts, uz to ir paņemts līzings (norādīt arī, kam par labu transportlīdzeklis ir apgrūtināts un apgrūtinājuma termiņu)?

Pievienot dokumentus

Pievienot failus

  • Transportlīdzekļa reģistrācijas apliecības kopija
  • Pilnvaras kopija, ja transportlīdzekli pārdod persona uz pilnvaras pamata.

Kontaktinformācija

*Jūsu E-pasta adrese nepieciešama, lai mēs spētu Jums nosūtīt rēķinu par pakalpojumu sniegšanu un sagatavoto dokumentāciju šifrētā formātā. Telefona numurs nav obligāti norādāma informācija. Telefona numuru norādiet tikai tad, ja vēlaties, lai saziņa neskaidru jautājumu gadījumā ar Jums norisinātos ar telefona starpniecību. Iegūtā informācija netiek izmantota citiem nolūkiem ārpus iepriekš minētā, kā arī netiks izmantota mārketinga nolūkiem (Izņemot gadījumu, ja zemāk izvēlēsieties iespēju tikt informēts par Legally jaunumiem).

Vārds

Uzvārds

E-pasts

Telefona numurs

Vēlos tikt informēts par Legally jaunumiem uz manis norādīto e-pastu

Esmu iepazinies/-usies ar Platformas lietošanas noteikumiem

Esmu iepazinies/-usies