Līgumi

Konfidencialitātes līgums

Pieteikuma forma

Ar konfidencialitātes līgumu jeb informācijas neizpaušanas līgumu puses vienojas par to, ka pušu starpā notiks tādas informācijas apmaiņa, ko nav atļauts izpaust citām personām. Konfidencialitātes līgums parasti tiek slēgts jaunas sadarbības gan starp uzņēmumiem, gan starp privātpersonām uzsākšanā vai pie darba attiecību uzsākšanas.

Uzmanīgi norādiet konfidenciālās informācijas raksturu, lai nodrošinātu, ka visa veida informācija, ko vēlaties neizpaust trešajām personām, tiktu klasificēta kā konfidenciāla rakstura informācija.

SVARĪGI! Iegūtie personas dati tiek izmantoti Jūsu pieprasītā pakalpojuma nodrošināšanai - dokumentu sagatavošanai. Dati tiek izmantoti vienam vienīgam mērķim un netiek pakļauti apstrādei citiem, nesaistītiem mērķiem.

Konfidenciālas informācijas sniedzējs

  • Piemēram: pasūtītājs, sadarbības partneris, darba devējs u.c.
Fiziska personaJuridiska persona

Vārds

Uzvārds

Personas kods

Deklarētā vai faktiskā dzīvesvietas adrese

Nosaukums

Reģistrācijas Nr.

Juridiskā adrese

Banka

Bankas konta Nr.

Pārstāvošās personas Vārds

Pārstāvošās personas Uzvārds

Pārstāvības pamats

  • Piemēram: pilnvara, statūti

Konfidenciālas informācijas saņēmējs

  • Piemēram: pasūtītājs, sadarbības partneris, darba devējs u.c.
Fiziska personaJuridiska persona

Vārds

Uzvārds

Personas kods

Deklarētā vai faktiskā dzīvesvietas adrese

Nosaukums

Reģistrācijas Nr.

Juridiskā adrese

Banka

Bankas konta Nr.

Pārstāvošās personas Vārds

Pārstāvošās personas Uzvārds

Pārstāvības pamats

  • Piemēram: pilnvara, statūti
Atzīmēt, ja ir paredzēta abpusēja konfidenciālas informācijas apmaiņa starp līgumslēdzēju pusēm

Kāda rakstura sadarbība un konfidenciālas informācijas apmaiņa paredzēta starp līgumslēdzēju pusēm

  • Sadarbība starp uzņēmumiem, sadarbība starp pasūtītāju un izpildītāju, darba attiecības, konfidenciālas informācijas apmaiņa starp privātpersonām

Līguma termiņš BeztermiņaUz noteiktu laiku

Norādīt termiņa beigu datumu

Kontaktinformācija

*Jūsu E-pasta adrese nepieciešama, lai mēs spētu Jums nosūtīt rēķinu par pakalpojumu sniegšanu un sagatavoto dokumentāciju šifrētā formātā. Telefona numurs nav obligāti norādāma informācija. Telefona numuru norādiet tikai tad, ja vēlaties, lai saziņa neskaidru jautājumu gadījumā ar Jums norisinātos ar telefona starpniecību. Iegūtā informācija netiek izmantota citiem nolūkiem ārpus iepriekš minētā, kā arī netiks izmantota mārketinga nolūkiem (Izņemot gadījumu, ja zemāk izvēlēsieties iespēju tikt informēts par Legally jaunumiem).

Vārds

Uzvārds

E-pasts

Telefona numurs

Vēlos tikt informēts par Legally jaunumiem uz manis norādīto e-pastu

Esmu iepazinies/-usies ar Platformas lietošanas noteikumiem

Esmu iepazinies/-usies