Līgumi

Kapitāla daļu pirkuma līgums

Pieteikuma forma

Ar kapitāla daļu pirkuma līgumu persona, kam pieder sabiedrības ar ierobežotu atbildību kapitāla daļas, pārdod līgumā noteiktās kapitāla daļas citai personai.

Ņemiet vērā, ka gūstot ienākumu no kapitāla daļu pārdošanas (t.i., ja pārdošanas cena pārsniedz iegādes un ieguldījumu cenu) jāmaksā kapitāla pieauguma nodoklis 15% apmērā no gūtā ienākuma.

SVARĪGI! Iegūtie personas dati tiek izmantoti Jūsu pieprasītā pakalpojuma nodrošināšanai - dokumentu sagatavošanai. Dati tiek izmantoti vienam vienīgam mērķim un netiek pakļauti apstrādei citiem, nesaistītiem mērķiem.

Informācija par Pārdevēju

Fiziska personaJuridiska persona

Vārds

Uzvārds

Personas kods

Deklarētā vai faktiskā dzīvesvietas adrese

Informācija par pilnvaroto personu, ja Pārdevēju pārstāv cita persona uz pilnvaras pamata

Vārds

Uzvārds

Personas kods

Pilnvaras izdošanas datums

Notārs, kas izdevis pilnvaru

  • Pieteikuma formas beigās pievienojiet pilnvaras atvasinājumu (kopiju)

Nosaukums

Reģistrācijas Nr.

Juridiskā adrese

Banka

Bankas konta Nr.

Pārstāvošās personas Vārds

Pārstāvošās personas Uzvārds

Pārstāvības pamats

  • Piemēram: pilnvara, statūti

Informācija par Pircēju

Fiziska personaJuridiska persona

Vārds

Uzvārds

Personas kods

Deklarētā vai faktiskā dzīvesvietas adrese

Informācija par pilnvaroto personu, ja Pircēju pārstāv cita persona uz pilnvaras pamata

Vārds

Uzvārds

Personas kods

Pilnvaras izdošanas datums

Notārs, kas izdevis pilnvaru

  • Pieteikuma formas beigās pievienojiet pilnvaras atvasinājumu (kopiju)

Nosaukums

Reģistrācijas Nr.

Juridiskā adrese

Banka

Bankas konta Nr.

Pārstāvošās personas Vārds

Pārstāvošās personas Uzvārds

Pārstāvības pamats

  • Piemēram: pilnvara, statūti

Kāda uzņēmuma kapitāla daļas tiek pārdotas

Nosaukums

Reģistrācijas Nr.

Juridiskā adrese

Vai uzņēmumā, kura kapitāla daļas tiek pārdotas, ir iecelts valdes priekšsēdētājs?

Norādiet kapitāla daļu skaitu, kas šobrīd pieder Pārdevējam šajā uzņēmumā

Norādiet vienas kapitāla daļas nominālvērtību

Cik % no uzņēmuma pamatkapitāla sastāda Pārdevējam piederošās kapitāla daļas

Norādiet, cik no Pārdevējam piederošajām kapitāla daļām uzņēmumā Pircējs vēlas iegādāties

VisasDaļu

Norādiet cik?

Norādiet, par kādu cenu Pircējs vienojies ar Pārdevēju iegādāties Pārdevējam piederošās kapitāla daļas uzņēmumā

Norādiet, kādā veidā Pircējs vēlas veikt samaksu par iegādātajām kapitāla daļām

Skaidrā naudāAr bankas pārskaitījumu

Saņēmējs

Banka

Bankas konta Nr.

Vai Pārdevējs sev piederošās kapitāla daļas ir pilnībā apmaksājis?

Vai uzņēmuma kapitāla daļas pieder vēl kādām personām bez Pārdevēja?

Vai pārdodamās kapitāla daļas ir ieķīlātas vai tām ir kāds cits apgrūtinājums?

Jā, kapitāla daļām ir šādi apgrūtinājumi

Norādiet kapitāla daļu apgrūtinājumus

Vai Pārdevējs ir laulājies? Jā, bet kapitāla daļas uzņēmumā ir Pārdevēja atsevišķa mantaJā un kapitāla daļas ir laulāto kopējā manta

Pievienot dokumentus

Pievienot failus

  • Lūdzu pievienojiet pieteikumam uzņēmuma, kura kapitāla daļas paredzēts pārdot, Aktuālākā Dalībnieku reģistra nodalījuma kopiju
  • Pilnvaru kopijas, ja kāda no līgumslēdzēju pusēm tiek pārstāvēta uz pilnvaras pamata

Kontaktinformācija

*Jūsu E-pasta adrese nepieciešama, lai mēs spētu Jums nosūtīt rēķinu par pakalpojumu sniegšanu un sagatavoto dokumentāciju šifrētā formātā. Telefona numurs nav obligāti norādāma informācija. Telefona numuru norādiet tikai tad, ja vēlaties, lai saziņa neskaidru jautājumu gadījumā ar Jums norisinātos ar telefona starpniecību. Iegūtā informācija netiek izmantota citiem nolūkiem ārpus iepriekš minētā, kā arī netiks izmantota mārketinga nolūkiem (Izņemot gadījumu, ja zemāk izvēlēsieties iespēju tikt informēts par Legally jaunumiem).

Vārds

Uzvārds

E-pasts

Telefona numurs

Vēlos tikt informēts par Legally jaunumiem uz manis norādīto e-pastu

Esmu iepazinies/-usies ar Platformas lietošanas noteikumiem

Esmu iepazinies/-usies