Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

Pilna kapitāla sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA) ir slēgta komercsabiedrība, kuras:

  • kapitāla daļas neatrodas publiskā apgrozībā
  • dibinātāji var būt gan fiziskas, gan juridiskas personas (piemēram, mātes uzņēmums), vai to kombinācija
  • pamatkapitālu veido tās īpašnieku (t.i., dibinātāju, dalībnieku) ieguldījums - kapitāla daļas
  • minimālais pamatkapitāla lielums ir 2800 EUR
  • pamatkapitālu var apmaksāt ar naudas vai mantisko ieguldījumu
  • Ja pamatkapitāls vai tā daļa tiek apmaksāta ar mantisko ieguldījumu, tad atkarībā no ieguldījuma lieluma, Legally piesaistīs sertificētu mantiskā ieguldījuma vērtētāju, kurš apliecinās ieguldījuma vērtību.

Detalizētāku informāciju par SIA dibināšanu vai izmaiņu veikšanu varēsiet atrast attiecīgajās pieteikuma formās, kurās pie katras sadaļas ir norādīti nepieciešamie paskaidrojumi Jūsu ērtībai.

Pēc pieteikuma iesniegšanas turpmākā saziņa ar Jums notiks izmantojot e-pastu vai telefona numuru. Jums sagatavotie dokumenti tiks nosūtīti uz Jūsu norādīto e-pastu, lai Jūs varētu tos parakstīt, atsūtīt atpakaļ, un lai mēs tos varētu iesniegt reģistrācijai.