Mazkapitāla sabiedrība ar ierobežotu atbildību

Dibināt

Pieteikuma forma

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA), īpaši SIA ar viena eiro pamatkapitālu, ir populārākā, visvienkāršāk reģistrējamā uzņēmējdarbības forma, kas arī dibināšanas nodevu ziņā ir lētāka par pilna kapitāla SIA dibināšanu.

Uzņēmējam jāatver bankā pagaidu konts un tajā ir jāiemaksā pamatkapitāla summa. Pēc SIA reģistrācijas UR pagaidu kontu jāpārformē par pastāvīgo kontu.

SVARĪGI! Iegūtie personas dati tiek izmantoti Jūsu pieprasītā pakalpojuma nodrošināšanai - dokumentu sagatavošanai. Dati tiek izmantoti vienam vienīgam mērķim un netiek pakļauti apstrādei citiem, nesaistītiem mērķiem.

Uzņēmuma nosaukums

 • Jālieto latviešu vai latīņu alfabēta burti
 • Ietver norādi uz komersanta veidu “sabiedrība ar ierobežotu atbildību” vai tās saīsinājumu “SIA”, ko ietver nosaukuma sākumā vai beigās
 • Var izmantot ciparus
 • Var izmantot pieturzīmes (punktus, komatus, kolus, pēdiņas, u.c.)
 • Atļauts lietot piecus simbolus - &, @, %, +, =, citu simbolu lietošana nav atļauta
 • Nevar sakrist ar jau reģistrētu preču zīmi vai to daļu. Pārbaudīt
 • Nevar sakrist ar jau reģistrētu uzņēmuma nosaukumu. Pārbaudīt

Juridiskā adrese

Juridiskās adreses īpašnieks Fiziska personaJuridiska persona

Nosaukums

Reģistrācijas numurs

Pārstāvjs vārds

Pārstāvja uzvārds

Vārds

Uzvārds

Personas kods

Parakstītais pamatkapitāls

 • Parakstītais pamatkapitāls atbilst statūtos noteiktajam
 • Pamatkapitāls un daļas nominālvērtība ir izsakāmi veselos euro
 • Minimālais pamatkapitāla lielums ir 1 EUR, maksimālais - 2799 EUR
 • Pamatkapitāls apmaksājams tikai ar naudas ieguldījumu, ko apmaksā dibinātāji
 • Līdz pieteikuma iesniegšanai pamatkapitāls apmaksājams pilnā apmērā
 • Dibinātāji uz dibināmās sabiedrības vārda atver bankā kontu, organizē naudas iemaksāšanu tajā vai dibinātāji pieteikumā apliecina pamatkapitāla apmaksu

Pamatkapitāla daļu skaits:

Dalībnieku sadaļa

Lūdzu, ievadiet informāciju par Sabiedrības dibinātājiem (dalībniekiem). Nepieciešamības gadījumā var pievienot vairākus

 • Sabiedrību dibina tikai fiziskas personas
 • Dibinātāju maksimālais skaits ir pieci
 • Dalībnieks (dibinātājs) vienlaikus drīkst būt dalībnieks tikai vienā mazkapitāla SIA

Vārds

Uzvārds

Personas kods

Deklarētā vai faktiskā dzīvesvietas adrese

Piederošo daļu skaits

Valdes locekļu sadaļa

Sabiedrības valdes locekļu skaits 123

1. valdes loceklis

Vārds

Uzvārds

Persona kods

Faktiskā vai deklarētā dzīvesvietas adrese

Amats Sabiedrības izpildinstitūcijā Valdes loceklisValdes priekšsēdētājs

1. valdes loceklis

Vārds

Uzvārds

Personas kods

Faktiskā vai deklarētā dzīvesvietas adrese

Amats Sabiedrības izpildinstitūcijā Valdes loceklisValdes priekšsēdētājs

2. valdes loceklis

Vārds

Uzvārds

Personas kods

Faktiskā vai deklarētā dzīvesvietas adrese

Amats Sabiedrības izpildinstitūcijā Valdes loceklisValdes priekšsēdētājs

1. valdes loceklis

Vārds

Uzvārds

Personas kods

Faktiskā vai deklarētā dzīvesvietas adrese

Amats Sabiedrības izpildinstitūcijā Valdes loceklisValdes priekšsēdētājs

2. valdes loceklis

Vārds

Uzvārds

Personas kods

Faktiskā vai deklarētā dzīvesvietas adrese

Amats Sabiedrības izpildinstitūcijā Valdes loceklisValdes priekšsēdētājs

3. valdes loceklis

Vārds

Uzvārds

Personas kods

Faktiskā vai deklarētā dzīvesvietas adrese

Amats Sabiedrības izpildinstitūcijā Valdes loceklisValdes priekšsēdētājs

Valdes locekļu pārstāvniecības tiesības Tikai atsevišķiKopā ar 1 valdes locekliKopā ar visiem

 • Valde ir sabiedrības izpildinstitūcija, kura vada un pārstāv sabiedrību
 • Sabiedrības valdes locekļa amatu drīkst ieņemt tikai tās dibinātāji (īpašnieki)
 • Minimālais valdes locekļu skaits ir viena fiziska persona

Izvēlieties vienu vai vairākus Pieteikties mikrouzņēmuma nodokļa maksātāja statusamPieteikties PVN maksātāja numuram

Lūdzu, norādiet uzņēmuma darbības jomas pēc NACE 2.0 redakcijas (skatīt šeit)

Tiesības izvēlēties maksāt mikrouzņēmumu nodokli ir, ja ir atbilstība šādiem kritērijiem

 • Saimnieciskās darbības ieņēmumi – apgrozījums – kalendāra gadā nepārsniedz 40 000 euro;
 • Sabiedrības ar ierobežotu atbildību dalībnieki ir tikai fiziskās personas;
 • Sabiedrības ar ierobežotu atbildību valdes locekļi ir tikai mikrouzņēmuma darbinieki;
 • Mikrouzņēmuma darbinieku skaits jebkurā brīdī ir ne lielāks par pieciem (darbinieku skaitā neiekļauj prombūtnē esošus vai no darba atstādinātus darbiniekus);
 • Mikrouzņēmuma darbinieka ienākums nepārsniedz 720 euro mēnesī;
 • Nodokļa maksātājs (fiziskā vai juridiskā persona) nav personālsabiedrības biedrs.

Papildus informācija un komentāri

Kontaktinformācija

Jūsu E-pasta adrese nepieciešama, lai mēs spētu Jums nosūtīt rēķinu par pakalpojumu sniegšanu un sagatavoto dokumentāciju šifrētā formātā. Telefona numurs nav obligāti norādāma informācija. Telefona numuru norādiet tikai tad, ja vēlaties, lai saziņa neskaidru jautājumu gadījumā ar Jums norisinātos ar telefona starpniecību. Iegūtā informācija netiek izmantota citiem nolūkiem ārpus iepriekš minētā, kā arī netiks izmantota mārketinga nolūkiem (Izņemot gadījumu, ja zemāk izvēlēsieties iespēju tikt informēts par Legally jaunumiem).

Pieteikuma iesniedzēja kontaktinformācija

Fiziska personaJuridiska persona

Vārds

Uzvārds

E-pasts

Telefona numurs

Vēlos tikt informēts par Legally jaunumiem uz manis norādīto e-pastu

Nosaukums

Reģistrācijas numurs

Pārstāvja vārds

Pārstāvja uzvārds

E-pasts

Telefona numurs

Vēlos tikt informēts par Legally jaunumiem uz manis norādīto e-pastu

Esmu iepazinies/-usies ar Platformas lietošanas noteikumiem

Esmu iepazinies/-usies