Mazkapitāla sabiedrība ar ierobežotu atbildību

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA) ir slēgta komercsabiedrība, kuras:

  • kapitāla daļas neatrodas publiskā apgrozībā
  • dibinātāji/dalībnieki var būt tikai fiziskas personas, un to maksimālais skaits ir 5
  • pamatkapitālu veido tās īpašnieku (t.i., dibinātāju, dalībnieku) ieguldījums - kapitāla daļas
  • pamatkapitāls ir 1-2799 EUR
  • pamatkapitālu var apmaksāt tikai ar naudas ieguldījumu
  • Izpildinstitūciju (valde, padome) locekļi drīkst būt tikai Sabiedrības dibinātāji/dalībnieki

Detalizētāku informāciju par mazkapitāla SIA dibināšanu vai izmaiņu veikšanu varēsiet atrast attiecīgajās pieteikuma formās, kurās pie katras sadaļas ir norādīti nepieciešamie paskaidrojumi Jūsu ērtībai.

Pēc pieteikuma iesniegšanas turpmākā saziņa ar Jums notiks izmantojot e-pastu vai telefona numuru. Jums sagatavotie dokumenti tiks nosūtīti uz Jūsu norādīto e-pastu, lai Jūs varētu tos parakstīt, atsūtīt atpakaļ, un lai mēs tos varētu iesniegt reģistrācijai.