Individuālais komersants

Dibināt

Pieteikuma forma

SVARĪGI! Iegūtie personas dati tiek izmantoti Jūsu pieprasītā pakalpojuma nodrošināšanai - dokumentu sagatavošanai. Dati tiek izmantoti vienam vienīgam mērķim un netiek pakļauti apstrādei citiem, nesaistītiem mērķiem.

Individuālā komersanta nosaukums:

 • Jālieto latviešu vai latīņu alfabēta burti
 • Ietver norādi uz komersanta veidu “individuālais komersants” vai tā saīsinājumu “IK”, ko ietver firmas sākumā vai beigās
 • Var izmantot ciparus
 • Var izmantot pieturzīmes (punktus, komatus, kolus, pēdiņas, u.c.)
 • Atļauts lietot piecus simbolus - &, @, %, +, =, citu simbolu lietošana nav atļauta
 • Nevar sakrist ar jau reģistrētu preču zīmi vai to daļu. Pārbaudīt
 • Nevar sakrist ar jau reģistrētu uzņēmuma nosaukumu. Pārbaudīt

Individuālā komersanta vārds

Individuālā komersanta uzvārds

Personas kods

Faktiskā vai deklarētā dzīvesvietas adrese

Juridiskā adrese

Juridiskās adreses īpašnieks Fiziska personaJuridiska persona

Nosaukums

Reģistrācijas numurs

Pārstāvja vārds

Pārstāvja uzvārds

Vārds

Uzvārds

Personas kods

Izvēlieties vienu vai vairākus Pieteikties mikrouzņēmuma nodokļa maksātāja statusamPieteikties PVN maksātāja numuram

Lūdzu, norādiet uzņēmuma darbības jomas pēc NACE 2.0 redakcijas (skatīt šeit)

Tiesības izvēlēties maksāt mikrouzņēmumu nodokli ir, ja ir atbilstība šādiem kritērijiem

 • Saimnieciskās darbības ieņēmumi – apgrozījums – kalendāra gadā nepārsniedz 40 000 euro;
 • Sabiedrības ar ierobežotu atbildību dalībnieki ir tikai fiziskās personas;
 • Sabiedrības ar ierobežotu atbildību valdes locekļi ir tikai mikrouzņēmuma darbinieki;
 • Mikrouzņēmuma darbinieku skaits jebkurā brīdī ir ne lielāks par pieciem (darbinieku skaitā neiekļauj prombūtnē esošus vai no darba atstādinātus darbiniekus);
 • Mikrouzņēmuma darbinieka ienākums nepārsniedz 720 euro mēnesī;
 • Nodokļa maksātājs (fiziskā vai juridiskā persona) nav personālsabiedrības biedrs.

Papildus informācija un komentāri

Kontaktinformācija

*Jūsu E-pasta adrese nepieciešama, lai mēs spētu Jums nosūtīt rēķinu par pakalpojumu sniegšanu un sagatavoto dokumentāciju šifrētā formātā. Telefona numurs nav obligāti norādāma informācija. Telefona numuru norādiet tikai tad, ja vēlaties, lai saziņa neskaidru jautājumu gadījumā ar Jums norisinātos ar telefona starpniecību. Iegūtā informācija netiek izmantota citiem nolūkiem ārpus iepriekš minētā, kā arī netiks izmantota mārketinga nolūkiem (Izņemot gadījumu, ja zemāk izvēlēsieties iespēju tikt informēts par Legally jaunumiem).

Pieteikuma iesniedzēja kontaktinformācija

Fiziska personaJuridiska persona

Vārds

Uzvārds

E-pasts

Telefona numurs

Vēlos tikt informēts par Legally jaunumiem uz manis norādīto e-pastu

Nosaukums

Reģistrācijas numurs

Pārstāvja vārds

Pārstāvja uzvārds

E-pasts

Telefona numurs

Vēlos tikt informēts par Legally jaunumiem uz manis norādīto e-pastu

Esmu iepazinies/-usies ar Platformas lietošanas noteikumiem

Esmu iepazinies/-usies