Cenrādis

 • Dokumentu sagatvošana no Jums ērtākās vietas
 • Dokumentu iesniegšana tiešsaitē bez nepieciešamības doties uz Uzņēmumu reģistru
 • 10% atlaide valsts nodevai, ja dokumenti tiek iesniegti tiešsaistē

Dibināšana

SIA

1 dibinātāja SIA reģistrācija (1-3 darba dienu laikā)

 • Valsts nodeva: 135€
 • Maksa par publikāciju "Latvijas Vēstnesī": 27,03€
 • Dokumentu sagatavošana un iesniegšana Uzņēmumu reģistram caur Legally: 40€

Summa: 202,03€

2 vai vairāk dibinātāju SIA reģistrācija (3 darba dienu laikā)

 • Valsts nodeva: 135€
 • Maksa par publikāciju "Latvijas Vēstnesī": 27,03€
 • Dokumentu sagatavošana un iesniegšana Uzņēmumu reģistram caur Legally: 40€

Mantiskā ieguldījuma izvērtēšanas izmaksas ir atkarīgas no ieguldījuma veida un izvērtēšanas sarežģītības

Summa: 202,03€

Mazkapitāla SIA

1 dibinātāja mazkapitāla SIA reģsitrācija (1-3 darba dienu laikā)

 • Valsts nodeva: 18€
 • Maksa par publikāciju "Latvijas Vēstnesī": 14,23€
 • Dokumentu sagatavošana un iesniegšana Uzņēmumu reģistram caur Legally: 40€

Summa: 72,03€

2 vai vairāk dibinātāju mazkapitāla SIA reģistrācija (3 darba dienu laikā)

 • Valsts nodeva: 18€
 • Maksa par publikāciju "Latvijas Vēstnesī": 27,03€
 • Dokumentu sagatavošana un iesniegšana Uzņēmumu reģistram caur Legally: 40€

Summa: 85,03€

Individuālais komersants

IK reģistrācija (1-3 darba dienu laikā)

 • Valsts nodeva: 27€
 • Maksa par publikāciju "Latvijas Vēstnesī": 18,50€
 • Dokumentu sagatavošana un iesniegšana Uzņēmumu reģistram caur Legally: 40€

Summa: 85,50€

Izmaiņas

Vienas izmaiņas reģistrācija (3 darba dienu laikā) - attiecināms tikai uz juridiskās adreses maiņu, izmaiņām valdes sastāvā un dalībnieku maiņu, bet tikai atsevišķi

 • Valsts nodeva: 16,20€
 • Maksa par publikāciju "Latvijas Vēstnesī": 9,25€
 • Dokumentu sagatavošana un iesniegšana Uzņēmumu reģistram caur Legally: 40€

Summa: 65,45€

Vairāku izmaiņu reģistrācija (3 darba dienu laikā)

 • Valsts nodeva: 31,50€
 • Maksa par publikāciju "Latvijas Vēstnesī": 9,25€
 • Dokumentu sagatavošana un iesniegšana Uzņēmumu reģistram caur Legally: 40€

Mantiskā ieguldījuma izvērtēšanas izmaksas ir atkarīgas no ieguldījuma veida un izvērtēšanas sarežģītības

Summa: 80,75€

Konsultācijas

Pirmreizējā konsultācija 60€/h

Atkārtota konsultācija 80€/h

Transporta izdevumi klātienes konsultācijām

Transporta izdevumi (Pierīgas rajons) līdz 15€

Transporta izdevumi (ārpus Rīgas) līdz 50€

 • *Rīgas teritorijas robežās transporta izmaksas netiek piemērotas

Uzņēmuma novērtējums par atbilstību VDAR un turpmākā plāna izstrāde

30 darbinieki, mazs uzņēmums, bez struktūrvienībām

Summa: 700€ - 1000€

Uzņēmuma darbinieku skaits līdz 100, Latvijā vairākas stuktūrvienības VAI dati tiek nosūtīti uz ārvalstīm (piemēram, uzņēmums eksportē, klienti ārvalstīs, ārvalstu pakalpojumu sniedzēji, sadarbības partneri, u.c.)

Summa: 1000€ - 2000€

> 100 darbinieki, starptautisks uzņēmums ar stuktūrvienībām un/ vai mātes uzņēmumu ārpus Latvijas

 • Atkarībā no sarežģītības pakāpes un apjoma

Summa: 2000€ un vairāk

Privātuma politikas izstrāde

< 30 darbinieki, mazs/vidējs uzņēmums, 1-3 ārpakalpojumi

Summa: 600€

30-100 darbinieki, vidējs uzņēmums, 3-5 ārpakalpojumi, dati var tikt sūtīti uz ārvalstīm

Summa: līdz 1500€

100 un vairāk darbinieki, liels, starptautisks uzņēmums

Summa: līdz 2000€

Privātuma paziņojuma izveide

< 30 darbinieki, mazs/ vidējs uzņēmums

Summa: 150€

30-100 darbinieki - vidēja lieluma uzņēmums, dati var tikt sūtīti uz ārvalstīm

Summa: 200€

100 un vairāk darbinieki, starptautisks uzņēmums

Summa: 300€

Līguma par datu apstrādi izveide

1-2 apstrādātāji

Summa: 800€

3-7 apstrādātāji

Summa: 1600€

7 un vairāk

Summa: 2000€ (par katru apstrādātāju klāt 300€)

Datu subjektu tiesību īstenošanas pieprasījuma veidlapa (formāts pēc izvēles)

Elektroniska formāta vai rakstiska formāta veidlapa (pdf, docx formāts)

Summa: 80€

Integrētas, interaktīvas veidlapas izstrāde mājaslapai

Summa: 200€

Darba līgumu, pakalpojumu līgumu, u.c. līgumu modificēšana atbilstoši VDAR

1-2 līgumi

Summa: 150€

3-7 līgumi

Summa: 350€

7 un vairāk

Summa: par katru līgumu klāt 100€

Sūdzību un pretenziju procedūru ieviešana

Rakstiska formāta veidlapa

Summa: 40€

Interaktīva veidlapa

Summa: 90€

Sīkdatņu politikas sagatavošana + instrukcijas sīkdatņu atspējošanai + pop-up loga izveide

Uzņēmums izmanto sīkdatnes < 15 nolūkiem, mērķiem

Summa: līdz 250€

Sīkdatnes tiek izmantotas vairāk kā 15 nolūkiem

Summa: 400€ un vairāk (atkarībā no sīkdatņu apjoma)

Novērtējums par ietekmi uz datu aizsardzību

1-2 procesi

Summa: 200€

3-7 procesi

Summa: 400€

7 un vairāk

Summa: par katru nākamo 100€

Datu apstrādes reģistra izveide

Atkarībā no procedūru un pakalpojumu skaita, līdz 5 kopā (piemēram,darba attiecības,sadarbības partneri, ārpakalpojumi, klienti)

Summa: 1500€

Virs 5 procedūrām un pakalpojumiem, līdz 10

Summa: 2500€

Virs 10 procedūrām un pakalpojumiem

Summa: 3500€ + 300€ (par katru nākamo procesu/ procedūru)

Darbinieku apmācības / informatīva lekcija

Lekcija par personas datu apstrādi, pamatprincipiem un riskiem konkrētajā uzņēmumā (nepieciešamās darbības un kā rīkoties atbilstoši uzņēmuma privātuma politikai - izskaidrots)

Summa: 100€/h

 • *ja lekcija notiek klienta izvēlētā vietā, var tikt piemēroti transporta izdevumi. Rīgas rajonā transporta izdevumi netiek piemēroti.

Vispārējā uzņēmuma dokumentācijas sagatavošana atbilstoši VDAR, atkarībā no uzņēmuma lieluma, datu apjoma, sarežģītības pakāpes var variēt

Maziem uzņēmumiem, < 30 darbinieki

Summa: 1500€ - 3000€

30-100 darbinieki, vidējs uzņēmums, iespējamas struktūrvienības / darbs ar ārvalstīm

Summa: 3000€ - 6000€

Liels, starptautisks uzņēmums, sarežģīta struktūra, liela apjoma dati

Summa: 6000 un vairāk

Konfidencialitātes līgums

Summa: 100€

Dzīvojamās telpas vai komerctelpas īres līgums

Summa: 120€ - 150€

 • Cena atkarīga no līguma sarežģītības. Augstāka cena var tikt piemērota, piemēram, ja izīrētājs nodrošina vai ir starpnieks apsaimniekošanas pakalpojumiem un līgumā paredzēts atrunāt arī apsaimniekošanas pakalpojumu sniegšanas un apmaksas kārtību.

Transportlīdzekļa pirkuma līgums

Summa: 110€ - 130€

 • Cena atkarīga no līguma sarežģītības. Augstāka cena var tikt piemērota, piemēram, ja transportlīdzeklim vēl ir neizmaksāts līzings vai auto kredīts, kā arī gadījumā, ja pircējs transportlīdzekli vēlas iegādāties ar līzinga vai auto kredīta palīdzību vai gadījumos, ja samaksu par transportlīdzekļa iegādi paredzēts veikt pa daļām.

Transportlīdzekļa patapinājuma līgums

Summa: 120€

Telpu patapinājuma līgums

Summa: 130€

Pakalpojumu līgums

Summa: 150€ - 190€

 • Cena atkarīga no līguma sarežģītības. Augstāka cena var tikt piemērota, piemēram, ja līguma ietvaros ir paredzēts sniegt vairākus pakalpojumus, ar dažādiem izpildes termiņiem un kvalitātes prasībām vai dažādiem atlīdzības veidiem par katru sniegto pakalpojumu.

Preču maiņas (bartera) līgums

Summa: 130€

Kapitāla daļu pirkuma līgums

Summa: 110€